Prof. dr Bernhard Brehmer jest profesorem lingwistyki języków słowiańskich oraz kierownikiem Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. Uzyskał tytuł doktora w roku 2004 w Tübingen, tematem rozprawy było wyrażanie grzeczności w języku rosyjskim. W latach 2006-2012 pracował jako adiunkt w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Hamburgu. Na Uniwersytetach w Hamburgu i Greifswaldzie przeprowadził liczne projekty dotyczące dwujęzyczności słowiańsko-niemieckiej, finansowane przez strony trzecie. Jego główne zainteresowania badawcze to słowiańskie języki pochodzenia w Niemczech, wielojęzyczna akwizycja języka, wpływy międzyjęzykowe oraz pragmatyka.