Sylwia Eymann M.A. pracuje jako pomoc naukowa na Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. W latach 2007-2010 studiowała pedagogikę specjalną i filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Greifswaldzie ukończyła studia magisterskie w obszarze językoznawstwa słowiańskiego. Obecnie pisze pracę doktorską na temat polsko- niemieckiej dwujęzyczności dziecięcej. Jako matka dwujęzycznie wychowywanego syna, językoznawczyni i pedagog zna wszystkie wzloty i upadki rodzin wielojęzycznych.