Mag. phil. Raina Gielge jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ernsta-Moritza-Arndta w Greifswaldzie; pochodzi z Wiednia, z polsko-niemiecko dwujęzycznej rodziny, i w latach 2005-2010 studiowała lingwistykę ogólną i stosowaną na uniwersytecie Wiedeńskim. Pracę dyplomową o tytule „Lexical-semantic processing in bilingual children ‒ A cross-linguistic priming study“ napisała w Berlin Neuroimaging Center przy uniwersytecie medycznym Charité w Berlinie w ramach grupy naukowej „Neurocognition of Language” (NOLA) u Prof. Dr. Isabell Wartenburger.