Anna Marko jest absolwentką lingwistyki stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego UAM. Obecnie doktorantka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM i studentka filologii polskiej UAM. Nauczycielka w prowadzonej metodą immersji świetlicy niemieckojęzycznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Poznaniu, będącej projektem Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM, Przedszkola Dwujęzycznego „Ene Due Rabe” i SP 22 w Poznaniu.

Sylwia Eymann M.A. pracuje jako pomoc naukowa na Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. W latach 2007-2010 studiowała pedagogikę specjalną i filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Greifswaldzie ukończyła studia magisterskie w obszarze językoznawstwa słowiańskiego. Obecnie pisze pracę doktorską na temat polsko- niemieckiej dwujęzyczności dziecięcej. Jako matka dwujęzycznie wychowywanego syna, językoznawczyni i pedagog zna wszystkie wzloty i upadki rodzin wielojęzycznych.

Magister Kamil Długosz jest doktorantem Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nad swoją dysertacją na temat dwujęzyczności polsko-niemieckich dzieci pracuje w Zakładzie Badań nad Wielojęzycznością w Instytucie Lingwistyki Stosowanej pod opieką prof. UAM dr hab. Aldony Sopaty. Ukończył Filologię Germańską w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Fenomen code-switchingu u osób wielojęzycznych z perspektywy psycholingwistycznej oraz socjolingwistycznej”. Do jego zainteresowań badawczych należą także wpływy międzyjęzykowe, glottodydaktyka oraz psycholingwistyka.

http://amu.academia.edu/KamilDługosz

Mag. phil. Raina Gielge jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ernsta-Moritza-Arndta w Greifswaldzie; pochodzi z Wiednia, z polsko-niemiecko dwujęzycznej rodziny, i w latach 2005-2010 studiowała lingwistykę ogólną i stosowaną na uniwersytecie Wiedeńskim. Pracę dyplomową o tytule „Lexical-semantic processing in bilingual children ‒ A cross-linguistic priming study“ napisała w Berlin Neuroimaging Center przy uniwersytecie medycznym Charité w Berlinie w ramach grupy naukowej „Neurocognition of Language” (NOLA) u Prof. Dr. Isabell Wartenburger.

Prof. dr Bernhard Brehmer jest profesorem lingwistyki języków słowiańskich oraz kierownikiem Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie. Uzyskał tytuł doktora w roku 2004 w Tübingen, tematem rozprawy było wyrażanie grzeczności w języku rosyjskim. W latach 2006-2012 pracował jako adiunkt w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Hamburgu. Na Uniwersytetach w Hamburgu i Greifswaldzie przeprowadził liczne projekty dotyczące dwujęzyczności słowiańsko-niemieckiej, finansowane przez strony trzecie. Jego główne zainteresowania badawcze to słowiańskie języki pochodzenia w Niemczech, wielojęzyczna akwizycja języka, wpływy międzyjęzykowe oraz pragmatyka.